Účinná prevence pracovních úrazů

Ekonomické výsledky výrobních podniků jsou často ovlivněny počtem pracovních úrazů. Následné absence pracovníků mají za následek zpomalení růstu výroby a zhoršení produktivity práce. Proto se firmy snaží, aby zejména prevence pracovních úrazů měla co nejlepší efekt. Mnohdy jim tuto snahu kazí jev, který je znám jako provozní slepota. Známe to i z běžného života, kdy se delší dobu pohybujeme v určitém prostředí, víme sice o nejrůznějších nástrahách, ale po čase je prostě přestáváme vnímat. Pracovníci ve výrobních provozech absolvují školení bezpečnosti práce, na pracovištích je různé výstražné tabulky a nápisy upozorňují na možná nebezpečí. Přesto dochází k pracovním úrazům právě vinou provozní slepoty.

Podlahová LED projekce

Právě tato metoda je průlomová svou mimořádnou účinnosti. Spočívá v promítání výstražné značky „STOP“ na podlahu přímo před procházejícího zaměstnance, či jinou osobu, která provozem prochází. Pokud nevnímá klasické výstražné tabulky, nebo je v myšlenkách momentálně někde jinde, zcela určitě je toto světelné značení přiměje k zastavení a rozhlédnutí. Tato metoda je nápadem mladé firmy Visap, která se vytkla za cíl pomáhat výrobním podnikům v eliminaci rizik pracovních úrazů.

Co je třeba k zavedení světelné signalizace

Chcete-li zavést tuto moderní metodu ve svém výrobním provozu, musíte nejprve kontaktovat firmu Visap. Prostřednictvím telefonu či e-mailu se dohodnete termín nezávazné schůzky, která se uskuteční ve vašem podniku. Účelem schůzky je, aby se pracovníci Visapu seznámili s prostředím a s výrobním procesem. Po důkladné analýze pak navrhnou řešení, které bude pro daný provoz optimální.

Přínosy světelné signalizace

Efekt světelné signalizace spočívá především v eliminaci rizik vzniku pracovních úrazů. Příznivým důsledkem je pak nejen splněný plán bozp, ale také zlepšení produktivity práce a celého pracovního prostředí. Dalším přínosem je zvýšení atraktivity daného podniku jak v očích obchodních partnerů, tak vlastních zaměstnanců.